Kurban keserken ne söylenir

Kurban keserken ne denir hangi dua okunur, kurban keserkek okunacak dualar.

Yarın kurban bayramı. Artık herkes kurbanını keserek ibadetini yerine getirecek. Fakat kurban keserken belirli şartları yerine getirmemiz gerekiyor. Yanlış kurban kesimi kurbanımızın kurban olmamasına neden olabilir. Kurban keserken söylenecek bazı sözler ve dualar vardır. Kurbanlarımızı mutlaka uzman olan kişilere kestirin. İlk ddefa kurban kesecek kişilere ise bu konuda sizlere yardımcı olmaya çalışacağım.

Kurban Keserken Söylenen Söz Kurban Keserken Ne Söylenmeli.

Hayvan kesim esnasında kıbleye çevrilir. Daha sonra 3 kez şu söz söylenir:

Üç defa “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illellâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhilhamd” diye tekbir alınır ve şöyle niyet edilir:

Anlamı: “Yâ Rabbi! Şu vücûdum sana karşı o kadar hata o kadar isyân etti ki affedilebilmem için bu vücûdu sana kurban etmem icabediyor Fakat sen şerîatınla insan kurban etmeyi haram kıldığından vücûduma bedel olarak bu hayvanı kesiyorum kabul eyle Yâ Rabbi Bismillâhi Allâhü ekber” deyip kurban kesilir.

Kurban keserken okunacak dua ise şu şekildedir:

Allahümme hâzâ minke ve leke inne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn Allahümme tekabbel min fülân bin fülân” duası okunmalıdır.

Kurban keserken ne söylenir

Kurban kesilirken okunacak dua ne söylenir

Yorum yapın