Yapay Sinir ağları (Sibernetik Yapay Zeka)

Yapay ve doğal zekanın belirli farklılıkları vardır. Yapay zeka kalıcıdır, paylaşılabilir ve tutarlıdır. Bir olay karşısında verdiği tepkiler her zaman aynıdır ve kalıcıdır. Yapay zeka tarafından üretilen tepkiler kaydedilir. Doğal zekanın kimi yetileri ise hayran bırakıcıdır. İnsan zekası yapıcıdır ve deneyimlerinden yararlanılır. Yapay zeka psikoloji, felsefe, bilgisayar bilimleri, matematik, dil bilim, nöroloji gibi bir çok disiplinle dolaylı yoldan veya yakından ilgilidir.

Çağımızın getirdiği teknoloji, endüstri 5.0 ve siber güvenlik alanlarının yanına yeni bir terim eklendi: “Yapay Zeka”. Yapay zeka, akademisyen olsun, öğrenci veya günlük hayattan herhangi bir insan, eğitimli veya eğitimsiz herkesin “Yapay Zeka” denilince kulak kesilen merak eden bir tarafları vardır mutlak. Yapay zeka çevresinde konuşulan alt başlıklar ise, makine zekası (sembolik yapay zeka), yapay sinir ağları (sibernetik yapay zeka), doğal dil işleme (dil ile düşünme), konuşma sentezi (yapay konuşma), konuşma anlama (konuşma analizi), uzman sistemler, örüntü tanıma, genetik algoritmalar şeklinde sıralayabiliriz.

Yapay zeka konusunda pek fazla Türkçe kaynağa rastlanamamaktadır. Bu yüzden yazmış olduğum makalenin asıl amacı; gelecek nesillere Türkçe kaynak ve bilgi eksikliği noktasında yardımcı olmaktır.

Zeka, insanın düşünme, akıl yürütme, nesnel gerçekleri algılama kavrama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerin tümüdür. İnsan beyninin önemi 150 yıllık süreç önceden beri önem arz ediyor. Beyin evrim sürecindeyken sürekli olarak küçültülmüştür, hala küçülmektedir. Bu esnada ise beynimizin verimliliği artmıştır.

Yapay zeka insan gibi ve rasyonel davranan, düşünen sistemler bütünüdür (Rasyonel; akla uygun aklın kurallarına dayanan ölçülü. TDK)

Kaynak: EMIRHAN KONUK Beykoz Üniversitesi Uluslararası Ticaret

Yorum yapın