Uşi antlaşması sonuçları ve maddeleri

Uşi antlaşması sonuçları  ve maddeleri hakkında bilgi. Uşi antlaşması sonuçları nedir? Uşi antlaşması hangi savaş sonucunda kimle hangi devlet ile imzalandı.

Trablusgarp sonrası italyanlar ile imzalanan antlaşmadır. İtalyanlar sömürge arayışı içerisine girip, diğer itilaf devletlerinin desteği ile Trablusgarp’ı işgal etmek istemişlerdir. Osmanlı devleti savaşı başarılı bir şekilde götürmesine rağmen, balkan devletlerinin ayaklanması sonucu trablusgarpta yenilgiyi kabul etmek zorunda kalmıştır. Ve sonucunda uşi antlaşması imzalanmıştır.

Bu antlaşma ile osmanlı devleti Afrikadaki son toprak parçasını da kaybetmiş oldu.

Trablusgarp ve bingazi özerklik kazandı. Fakat dini olarak Osmanlı halifesine bağlı kaldı. bu da ümmetçilik anlayışının uygulandığını gösteriyor.

Osmanlı devleti balkanlarla ilgilenmesinden dolayı 12 odayı geçici olarak İtalyanlara bıraktı. Fakat bir daha geri alamadı.

Yorum yapın