Türkiye’de bakanlıklar ve görevleri nelerdir?

Türkiyede hangi bakanlıklar vardır, görevleri nelerdir? Türkiyedeki bakanlıklar ve görevleri nelerdir? Hakkında kısaca bilgiler.

Parlamenter sistem gereği hükümet kurabilmek için bakanlar kuruluna ihtiyaç vardır. Türkiye’de bakanlıkların aşağıdaki alanlarda açılması gerektiği belirlenmiştir. Bakanlıkların görevleri iç tüzükleri tarafından belirlenir. Bakanlıkların ismine bakınca hemen hemen görevlerinin ne olduğunu anlayabiliriz.

Birkaç örnek vermek gerekirse, Adalet bakanlığı, Türkiye’de adaletin sağlanmasını ve bunun için gerekli kurumların kontrolü ve düzeni ile ilgilenir. Çalışma bakanlığı, işçi problemleri ve sanayi ile olan ilişkileri düzenler. Enerji bakanlığı, Türkiye’de yenilebilir ve yenilenemeyen enerjiler ile enerji piyasası ile toplum arasındaki ilişkileri belirler. Kültür bakanı, tarihi eser noktasında önemli faaliyetlere imza atar. Bu şekilde bakanlıkların ismine bakarak ne iş yaptığını anlayabiliriz.

Adalet Bakanlığı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çevre Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Kültür Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Orman Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Turizm Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
Aile Bakanlığı

Türkiyede bakanlıklar ve görevleri nelerdir?

Yorum yapın