Türk Edebiyatının Hangi Bilim Dallarıyla ilişkisi Vardır

Türk Edebiyatının Hangi Bilim Dallarıyla ilişkisi Vardır kısaca. Türk Edebiyatının Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi nedir?

Edebiyat; dil ve düşünce ile karşınızdakine duygularınızı aktarma sanatı şeklinde tanımlanır. Esasen edebiyatın kendisi bir bilim dalı değildir. Fakat sosyal bilimler ile çok yakı bağı bulunmaktadır. Edebiyat şu bilimlerle yakın ilişki içerisindedir: Edebiyat, sosyoloji, psikoloji,tarih ve Felsefe bilimleri…

Bir yazar eserinde çevresinde olan biteni ve gözlemlerini yazarak tasvir eder. Bunu da edebiyat aracılığıyla edebi metinler ile yapar. Sosyal çevreyi ve insanları işleyen edebi metinler aynı zamanda sosyal çevre ve yaşam hakkında bilgiler sunar. Dolayısı ile edebiyat sosyoloji bilim dalıyla doğrudan ilişkisi var diyebiliriz.

Aynı zamanda eserlerinde Tarih bilimini kullanan yazarlar da mevcuttur. Mesela bir yazarın tarihi geçmişi ve edebi eserde işlenen olayların tarih niteliği taşıması edebiyatın tarih ile olan ilişkisini göstermektedir.

Edebiyat aynı zamanda psikoloji bilimi ile de ilgilidir. Çünkü bazı edebi metinler kurmaca metinlerde oluşur ve bu metinlerde edebiyat-psikoloji ilişkisi yoğundur.

Siyasi ve felsefi olaylar bazı yazarları etkilemiştir. Özellikle antik dönemde oluşan eserlerde felsefe ile edebiyat arasındaki ilişki yoğun olarak görülmektedir.

Kısaca sosyal hayat=edebiyattır. Dolayısı ile sosyal hayatımızı etkileyen her şey edebiyatın da ilgi alanına girer.

Türk Edebiyatının Hangi Bilim Dallarıyla ilişkisi Vardır

Yorum yapın