Teknoloji mi bilimi geliştirir yoksa bilim mi teknolojiyi geliştirir?

Böyle ilginç sorular öğrencilerimize ödev olarak verilebilmektedir.
Ben kendi açımdan ama kısa bir yorum yapacağım. Çok da uzatılacak bir konu değil.
Çeşitli alanlarda araştırma yapmak, bir olayı konu olarak seçerek deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yaslar çıkarma anlamına gelmektedir.

Bilim teknolojiyi konu edinmiş ve bilimsel araştırmalar sayesinde teknoloji gelişerek günümüze kadar gelmiştir. Yani Teknoloji, Bilimin bir alt kümesidir. Bilim sadece teknoloji değil aynı zamanda fizik, kimya gibi alanları da kapsamaktadır.

Yorum yapın