Taş Küre Nedir Kısaca Bilgi

Taş küre nedir özellikleri nelerdir kısaca.

Daha önceki makalelerimizde verdiğimiz bilgiden de hatırlayacağınız üzere dünya çeşitli bölümlerden oluşur. Bu bölümlerden birisi de taş küredir. Dünya’nın katmanları ile ilgili konuyu okumak için tıklayınız.

Taş kürenin diğer ismi litosfer’dir. Taş kürenin kalınlığı yaklaşık 50-60 km kalınlıktadır. Bu kalınlık her yerde aynı değildir. Dünya üzerinde değişiklik gösterir.  Yer kabuğunun katmanlarından biri olan taş küre, bütün insanların yaşadığı, bitki ve hayvan türlerinin yaşamını devam ettirdiği bölümdür.

Taş küre

Taş kürenin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Taş kürenin üzerinde insanlar, hayvanlar ve bitkiler yaşar.
Taş kürede girinti ve çıkıntılar vardır. Girintiler çukur, çıkıntılar ise dağlardır.
Taş kürede toprak ve kayaçlar bulunmaktadır.
Diğer katmanlara göre en ince olan katmandır. Dünyanın kalınlığı ile kıyaslayacak olsak çok ince kalır.
Dünyayı bir elma gibi düşünürsek elmanın kabuğu taş küre olarak hayal edebiliriz.
Dağ küreden dünyanın merkezine doğru gidildikçe, 33 metrede bir 1 derece sıcaklık artışı gözlenir.
Taş kürede alüminyum ve demir gibi minerallerden oluşur.
Yer kabuğunun alt kısmı, silisyum ve magnezyumdan oluştuğundan SİMA olarak isimlendirilir.
Litosferin en üst kısmı silisyum ve alüminyumdan meydana gelmektedir. Bu yüzden de bu kısım SİAL olarak adlandırılır.

Taş küre nedir ve özellikleri madde madde bu şekildedir.

Yorum yapın