Solunum sistemi nedir? Solunum organları nelerdir?

Solunum sistemi nedir? Solunum organları nelerdir şeklinde bir soru sordu öğrencimiz. Verilen cevabın kopya olmamasını ve internetten alınmış bir cümle olmaması konusunda bizleri uyarmış. Biz de istediği şekilde cevabını verelim.

Öncelikle solunum sistemi nedir ondan bahsedelim. Vücudumuzda solunum sonucu oluşan artık CO2 gazını vücuttan atmak ve onun yerine vücuda oksijen alınmasını sağlayan sisteme solunum sistemi denir. Alınan oksijenin hücrelerimize ulaşması ve oluşan karbondioksit gazının vücuttan ulaşmasını sağlayan sistem solunum sistemidir.

Dışarıdan burun ve ağız yolundan alınan oksijen sırayla yutak, gırtlak ve soluk borusundan geçerek akciğere gelir. Akciğerde bulunan bronş ve bronşcuklardan geçen oksijen alveollere ulaşır. Buradan ise kana geçerek, kan yoluyla taşınan oksijen en uzak hücrelere kadar gider. Hücreler oksijen sayesinde enerji alırlar. Bunun sonucunda oluşan karbondioksit alveollere gelir. Alveollerin içinde kılcal damarlar bulunmaktadır. Karbondioksit bu kılcal damarlar sayesinde bronşçuk, bronş, soluk borusu, gırtlak ve yutaktan geçtikten sonra bu sefer ağız ve burundan dışarı atılır.

Kısaca solunum sistemi bu şekilde açıklanabilir.

Şimdi de Solunum organlarını kısaca açıklayalım.

Burun: Solunum sistemimizin dışa açılan organıdır. Buradan alınan hava burun içindeki kıllar ve nem sayesinde havadaki tozu tutarak içeri girmesini engeller.

Yutak: Ağız ve burun boşluğu ile yemek ve soluk borusu arasında kalan ve bu yapıları birleştiren kısımdır.

Soluk Borusu: Yutak ile akciğer arasındadır. Soluk borusunun başlangıcı gırtlak olarak tanımlanır. Gırtlağımızda ses telleri bulunmaktadır. Soluk borusunun içerisi nemlidir ve tüyler bulunur. Burnumuzdan gelen havada bulunan tozu tutarak balgamla gırtlağımız yoluyla dışarı atılmasını sağlar. Soluk borusu bronş denilen 2 kısma ayrılır. Bu bronşlardan birisi sağ birisi de sol akciğere bağlanır.

Akciğerler: Göğüs boşluğumuzda bulunan önemli bir organımızdır. Yapı olarak bildiğimiz süngerlere benzeyen bir yapısı mevcuttur. Hacimsel olarak büyüyüp küçülebilir. Sağ akciğerimizde 3 adet solda ise 2 lob adı verilen bölümler bulunmaktadır. Üstte yazdığımız gibi ikiye ayrılan bronşlar akciğere girdikten sonra dala çok dallara ayrılarak ilerler. Bu dallara bronşcuk adı verilir. Bronşcukların sonunda ise Alveoller vardır. Alvoellerin sonunda üzüm salkımına benzeyen hava keseleri vardır. Alveoller kılcal kan damarları tarafından sarılmıştır. Oksijen ve karbondioksit takası burada (alveoller) gerçekleşir. Dışarıdan gelen oksijen alvoeller yardımıyla kılcal damarlara verilir. Kirli kanda bulunan karbondioksit ise alveoller vasıtasıyla dışarı atılır.

Yorum yapın