Simya ve kimya arasındaki farklar nelerdir?

Simya ve kimya arasındaki fark nedir kısaca açıklamak gerekirse;

Simya eski çağda hava, toprak, su ve ateş gibi çeşitli maddeleri karıştırarak altın gibi değerli bir madde elde etmeye çalışılan bir bilim dalıdır. Aslına bakılırsa kimyanın temeli eski çağda simya ile uğraşanlar atmıştır.

Fakat simyada teorik ve bilimsel bilgi yoktur. Rastgelelik vardır. Yani deneme yanılma yolu ile çeşitli maddeleri karıştırarak değerli maddeler el etmeye çalışmışlar. Bununla uğraşanlara da simyacı denilmiştir.

Kimya’da ise deneyler yapılır, fakat bilimsel gerçeklik de ön plandadır. Rastgelelik yoktur. Eğer bir deney yapılacaksa bunu teorik ve bilimsel olarak kanıtlamak ister. Hipotezlerini kanıtlayarak ilerler.

Simya bütün maddeleri ayrı ayrı ele alarak birbirleri ile etkileşimini incelemiştir. Kimya ise maddelerin yapısı ve özelliklerini irdeleyerek maddeleri bu açıdan araştırma yapmıştır. Mesela proton sayısı, elektron sayısı v.s. bakımından maddeleri inceler.

Simyacılar deneme yanılma ile çalışma yaparak bir buluş elde etmeye çalışmıştır. Kimyacılar ise bir program çerçevesinde sistemli çalışarak bilimsel çalışmalar yapmaktadır.

Dediğim gibi, simya kimyanın atasıdır diyebiliriz. Simyacılar tarafından deneyler ile keşfedilen bir çok özellik kimyacıların da işine yaramış ve bunu kullanmışlardır.

Simya ve kimya arasındaki farklar nelerdir?

“Simya ve kimya arasındaki farklar nelerdir?” üzerine 2 yorum

Yorum yapın