Osmanlıda Devşirme sistemi nedir?

Osmanlıda Devşirme sistemi nedir? hakkında kısaca bilgiler.

Devşirme sistemi Osmanlı devletinde etkin bir şekilde kullanılan sistemdir. Bu sistemde Osmanlı devleti yönetimi altında yaşayan hristiyan ailelerden erkek çocuklar alınarak üstün bir askeri eğitim ve öğretim altından geçirilerek güçlü olanları yeniçeri ocağına ve yönetim alanında zeki olanları da saraya alarak bir yönetici sınıfı oluşturmuştur.

Osmanlı devletinde önemli yerlere gelen yönetici sınıfının çoğu devşirme sisteminden oluşurdu.

Ayrıca Osmanlı devleti erkek çocukları alırken sarışın olmamasına dikkat eder ve esmerleri alırdı. Yine evin tek oğlu olursa onu da almazdı ve genel olarak ailedeki çocukların 1/5’ini devşirme olarak alırdı.

Kısacası devşirme sistemi hristiyan çocukların alınarak Müslüman yapılıp asker ve yönetici sınıfına uygun şekilde eğitmek ve görevlendirmektir.

Yorum yapın