Omurganın önemi ve işlevi nedir?

Omurga olmasaydı ne gibi zorluklar yaşanırdı? Omurlardan oluşmuş içinde omuriliği barındıran kemik yapıdır.

Omurga vücudun eksenini oluşturur. İnsana ve gövdesine destek verir. Omuriliği koruyucu işlevi vardır. Boyunda ve belde açıklığı arkaya doğru, sırtta ise açıklığı öne doğrudur. Yani omurilik vücudun dengesini sağlamasında önemli bir yere sahiptir. Omurga kasları sayesinde omurga dik durur.

Bazı insanların duruşundaki bozukluk omurlardan kaynaklanmaktadır. Omur yapısı bozularak omurga eklemlerine binen yük artar. Doğal duruş bozularak ağrılar başlar.

Belimizde 5 bel omuru vardır. Bu omurların arasında ise 5 tane disk adı verilen yapılar bulunur. Bu diskler omurganın en geniş yüzeyine sahip disklerdir. Diskler yükleri taşıyarak omuriliği korur. Diskler üzerine gelen ağırlık insanın duruş pozisyonuna göre değişmektedir. Sırt üstü yatan birine gelen yük 25 kg iken, eğik oturur pozisyonda duran birinde diske gelen yük 10 kar artarak 250 kg’ı bulmaktadır.

Yorum yapın