Nedir bu Kutadgu Bilig ?

Türklerin İslamı seçtikten sonra edebi anlamda ortaya çıkan ilk eser Kutadgu Bilig’dir. Kelime anlamı olarak (Mutluluk Veren Bilgi ya da Devlet Olma Bilgisi) anlamına gelmektedir. Türk edebiyatında bir ilk olan Kutaggu Bilig bir çok yönden Türk edebiyatı için ilklerin eseri olmuştur.

Türklerin İslam’ı seçtikten sonra yazılan ve İslam kültürünün etkisinde yazılan ilk Türk edebi metin olan Kutadgu Bilig Türk dilinin Hakaniye lehçesi ile Yusuf Has Hacib tarafından yazılmıştır. Eserde Arapça ve Farsça kelimeler de kullanılmıştır. Bu eser Yusuf Has Hacib tarafından Doğu Karahanlı hükümdarı Tabgaç Uluğ Buğra Kara Han (Ebû Ali Hasan bin Süleyman Arslan) için yazılmış ve ona sunulmuştur. Türk edebiyatının ilk aruz ölçüsü ile yazılan eserdir ve ilk mesnevi olarak da bilinmektedir. Eserde 6645 beyit bulunmaktadır.

Kutadgu Bilig

Eser içerik olarak devletin nasıl yönetilmesi gerektiğinden bahsetmektedir. Bu nedenle aynı zamanda bir siyasetname özelliği taşıyan eser, bireylerin ve toplumların mutlu olması için neler yapılması gerektiğine de değinmiştir.

Eserde sanal kahraman olarak 4 kişi vardır. Bunlar; Kün Togdı (hükümdar, kanun, adalet); Ay Toldı (mutluluk, saadet); Odgurmış (akıbet, hayatın sonu); Ögdülmiş (Akıl, zeka) şeklinde temsil etmektedir.

Eser içeriğinde bu 4 kişi karşılıklı konuşturularak doğruluk, insanlık, iyilik etmenin faydası, adalet, bilgi ve aklın meziyeti ve çocuk terbiyesi gibi konular işlenmiş ve öğütler verilmiştir.

Bu eser Türkçe’ye çevrilerek herkesin okuması için beklemektedir. Ayrıca eserin yazarı olan Yusuf Has Hacib hakkında konu içerisinde verilen bağlantıdan bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yorum yapın