Namaz ile Temizlik arasındaki ilişki

İbadetle temizlik arasında nasıl bir ilişki vardır? Temizlik dinimizin emrettiği hususlardan bir tanesidir. Namaz ve Temizlik birbiri ile ilişkisi olan önemli hususlardan bir tanesidir. İbadet için öncelikli şartlardan bir tanesi temizliktir.

Temizlik ise iki şekildedir. Bunları beden ve ruh temizliği olarak ikiye ayırabiliriz. Bu açılardan her türlü kirlilikten arınmamız önem arz etmektedir. Dinimiz neredeyse bütün ibadetler için Temizliği şart koşmuştur. Örneğin Hacca giden biri tavaf ibadetini yapacaktır. Bunun için şart temiz olmaktır. Kutsal kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’e de dokunmak için temiz olmamız şarttır.

Namaz ibadeti öncesinde de temiz olmamız şarttır. Namaza durmadan önce hem maddi hem manevi kirlerden bünyemizi arındırmamız gerekmektedir. Bu da boy abdesti, teyemmüm ya da namaz abdesti ile yapılır. Namaz kılmadan önce ayrıca elbise, namaz kılınacak yer ve vücudumuzun temiz olması gerekmektedir. Burada sayılan şartlara göz atıldığında neredeyse tüm ibadetlerin şartlarından birisinin temizlik olduğu anlaşılmaktadır.

Görüldüğü gibi namazın şartlarını saydığımızda Temizlik önümüze çıkmaktadır. Hadesten ve Necasetten taharet namazın şartları olarak önümüze çıkmaktadır. Gerekli şekilde maddi ve manevi kirlerimizden arınılmazsa temizlik şartını yerine getirmemiş oluruz. Bu da kıldığımız namazın sakat olmasına sebep olur.

“Namaz ile Temizlik arasındaki ilişki” üzerine bir yorum

Yorum yapın