Mustafa kemalin ittihat ve terakki cemiyetinden ayrılmasının sebepleri

Atatürk ittihat ve terakki cemiyetinden neden ayrıldı

Mustafa kemalin ittihat ve terakki cemiyetinden ayrılmasının nedenleri nelerdir?

İttihat ve terakkinin askeri işler ile siyasi işleri birbirine karıştırması nedeniyle Mustafa Kemal cemiyetten ayrılmıştır. Bu cemiyetten ayrılarak kendini sadece askerliğe verdi. Mustafa kemal asker siyasete girmesin, ya askerlik yapsın ya da siyaset yapsın dedi. Lakin anlaşamadılar.

İkinci bir sebep ise 2. meşrutiyetin ilanından sonra ittihat ve terakki yenileşme hareketlerinin yeterli olduğunu düşündü ve daha fazla yenileşme hareketine girmedi. Atatürk ise yenileşmenin devam etmesi gerektiğini savunuyordu.

Yorum yapın