Mitozun canlılar için önemi nedir?

Mitozun canlılar için önemi nedir? Mitoz bölünmenin önemi kısaca bilgi vermek istiyorum.

Canlıların büyümesi mitoz bölünme ile olur. Mesela vücudumuzda bir hasar oluştu. Hasar oluşan hücrelerin yenilenmesi mitoz bölünme olur. Canlılar yaşlandıkça, yaşlanan vücut hücrelerinin yerine yenilerinin gelmesi de mitoz bölünme sayesinde olmaktadır.

Mitoz bölünme özellikle tek hücreli canlılarda sık görülmekle beraber, bitkilerde de yoğun şekilde görülmektedir. Bu bölünme sayesinde canlılar büyür, gelişir, hasar görmüş hücreler onarılarak yenileri ile değişir.

Yorum yapın