Mikroorganizma nedir?

Mikroskop yardımı ile görebildiğimiz canlılara verilen genel isimdir.Mikroskop bildiğiniz üzere  görmek istediğimiz maddeyi yada canlıyı belli boyutlarda büyüterek görmemizi sağlar.Mikroorganizmalar tek hücreli olabildiği  gibi çok hücreli türleri de mevcuttur.  Halk arasında mikrop diye adlandırılır.

Hücresel yapıda olanlar ;

-Bakteriler

-Mantarlar

-Protistler

Hücresel yapıda olmayanlar ise;

-Virüsler

-Viroidler

-Prionlardır

Mikroorganizmaları inceleyen bilim dalına mikrobiyoloji denir.

Mikrobiyoloji ilim dalı beş ana kısma ayrılmıştır: Viroloji, bakteriyoloji, protozooloji, algoloji ve mikoloji. Bunlara ilaveten moleküler ve hücresel biyoloji, biyokimya, fizyoloji, ekoloji, botanik ve zoolojiyle de yakından ilgilidir.

Selametle kalın 😀

 

 

Yorum yapın