Kuvayımilliyenin vatan savunmasına yaptığı katkılar nelerdir

Kuvayı milliyenin vatan savunmasına yaptığı katkılar kısaca?

Mondros ateşkes anlaşmasının imzalanmasıyla ülkemiz savunmasız durumda kalmış ve gittikçe daha da güçsüzleşiyordu. Tam bu sıralarda vatandaşlar kendi aralarında direniş kuvvetleri kurmuş ve ülkeyi köyden şehirlerden kendi vatandaşlarımız savunmaya başlamıştır.

Zamanla halktan eli silah tutan gençlerimiz yurt savunmasında görev alarak ülkemizi gizlice savunmuş ve topraklarımızın savunmasız kalmasını önlemişlerdir.

Kuvayi milliye batı ve güney cephelerinde büyük başarılar yakalamış ve ermeni ve fransızlara karşı güneyde, yunanlılara karşı ise batıda önemli zaferler elde etmiştir. Gidelerini halktan karşılayan kuvayi milliye Atatürk’ten büyük destek görmüştür.

“Kuvayımilliyenin vatan savunmasına yaptığı katkılar nelerdir” üzerine 3 yorum

Yorum yapın