Kurtuluş savaşında Halk işgallere karşı Nasıl tepki vermiştir?

Kurtuluş savaşında Halk işgallere karşı Nasıl tepki vermiştir? Ödevinizi yapmanız için gerekli olan bu sorunun cevabını yazımızdan okuyabilirsiniz.

Türkiye’de insanlarımız işgaller karşısında düşmana büyük tepkiler göstermiştir. Ülkemizi ve Anaoluyu düşman işgallarinden kurtarmak isteyen insanlarımız çeşitli milli dernekler kurarak bir araya geldi. Düşman işgallerine cevap verebilmek için Anadolu’da Kuva-yi milliye isminde silahlı birlikler oluşturuldu. Bu birlikler halk tarafından da destek gördüğü için düşmana karşı başarılar sağlamıştır. Fakat bu birliklerin bir merkezi yönetimi olmadığı için birlik olmakta ve organize olmakta zorlanıyordu.

Mustafa Kemal Atatürk Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalandığı günlerde Suriye cephesinde bulunuyordu. Ordusu dağılınca İstanbul’a gelen Mustafa Kemal, bu antlaşma ve sonrasında meydana gelen işgaller nedeniyle büyük üzüntü duyuyordu. Atatürk Anadoluyu iyi tanıyordu. İşgal ve esaret altında yaşayamayacağını iyi biliyordu. Mustafa Kemal’in düşüncesine göre Türk milleti birlik ve beraberlik içerisinde bu durumdan kurtulabilirdi. Atatürk istanbul’da bulunduğu günlerde kurtuluş savaşının planını yaparak uygulamaya geçirmek için Anadolu’ya gitmiştir.

Yorum yapın