Kurtuluş savaşında Güney cephesinde kimlerle savaştık

Güney cephesinde hangi antlaşma imzalandı ve bu cephe antlaşma ile kapanmıştır, Güney cephesinde kimlerle savaşıldı.

Ülkemizin kurtuluş savaşında açılan cephelerden birisi de Güney Cephesi idi. Bu cephede Kuvayi Milliye ordumuz ile Fransa ve onların desteklediği Ermeniler ile savaşılmıştır. Kuvayi Milliye ordusunu TBMM yönlendiriyordu. 20 Ekim 1921 cephesinde imzalanan anlaşma ile bu cephe kapanmıştır.

Kuvayi Milliye ordusu Kurtuluş savaşı döneminde Anadolu’nun bağrından çıkmış yiğit Türk ordusudur. Düşman işgali altına giren ülkelerini kurtarmak ve bağımsızlığını ilan etmek isteyen Anadolu yiğitleri ülkelerine sahip çıkmak için kolları sıvayarak Kuvayi Milliye’ye dahil olmuş ve ardından yurt savunmasında görev almıştır. TBMM 1920 yılında bu orduları kaldırarak düzenli orduya geçme kararı aldı. Kaldırılana dek bu birlikler ülke savunmasında başarı ile rol almıştır. Çok nadir de olsa birlikler içerisinde emirleri dinlemeyen askerle ortaya çıkmaya başlamıştı. Bunun ardından düzenli ordu çalışmalarına hız verildi.

Mondros Ateşkes antlaşmasının imzalanması ve ardından gerçekleşe işgaller ile Hatay, Adana, Mersin, Antep Urfa ve Maraş bölgesi Fransız kuvvetleri tarafından işgal edilmişti. Bölgeye gelen Ermeniler Fransızlardan da aldığı cesaretle katliam yapmaya başlamıştı. Bölge halkı buna sessiz kalmadı ve direnişe geçti. Maraş ve Urfa geri alındı. Antep direnmeye devam etti. Ardından Adana ve Osmaniye alındı. Bunun üzerine Fransızlar Türkleri yenemeyeceğini anladı ve topraklarımızı terk etti.

Düzenli ordunun Sakarya Savaşında aldığı başarı ve yunanlılara yenerek topraklarımızdan defetmeleri üzerine Fransa ile Ankara Antlaşması imzalanarak Güney cephesi kapandı.

Yorum yapın