Kromozomların mitozdaki önemi nedir?

Kromozomların mitozdaki önemi nedir?

Mitoz bölünme bir hücrenin bölünerek 2 aynı özelliklere sahip yeni hücrenin oluşmasıdır. Oluşan bu iki yeni hücre genetik özellikleri bakımından aynıdır. Kromozomların içinde paketlenmiş olarak DNA’lar bulunur. İşte mitoz bölünme sırasında kromozomlar içerisinde bulunan DNA’ları doğru oranda yeni hücrelere dağıtarak tıpa tıp aynı iki yeni hücrenin oluşmasında önemli rol alır.

Kromozomlar içerisinde şifrelenmiş bir şekilde DNA’ları taşımaktadır. Mitoz bölünmede hücre sayısı çoğalır, kromozom sayısı ise aynı kalır. Yani kısaca kromozomlar mitoz bölünme sırasında yeni hücrelere DNA’nın eşit miktarda dağıtılmasını sağlar.

“Kromozomların mitozdaki önemi nedir?” üzerine 3 yorum

Yorum yapın