Kıtaların büyükten küçüğe sıralanışı karşınızda

Kıtaların isimleri büyükten küçüğe sıralanışı Kıtaların yüz ölçümlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanışı nasıldır?

Yeryüzünü meydana getiren kara parçalarına kıta adı verilmektedir. Dünya kıtalara ayrılmıştır. Kıtaları ayırırken akarsular, denizler gibi noktalar referans alınmıştır. Kıtaları yüz ölçümlerine göre sıralayacak olursak aşağıdaki gibi bir sıralama elde edilmektedir:

Asya: 44 milyon km 2
Amerika: 42 milyon km 2
Afrika: 30 milyon km 2
Antartika: 13 milyon km 2
Avrupa: 10 milyon km 2
Avustralya (Okyanusya): 9 milyon km 2

Dünya üzerindeki kıtaların büyükten küçüğe sıralanışı; Görüldüğü gibi en büyük kıta Asya kıtası, en küçük kıta ise Avustralya kıtası olarak görülmektedir.

Kıtayı tanımlarken yeryüzünde çeşitli tanımlar karşımıza gelmektedir. Farklı kültür ve bilimler kıtanın tanımına farklı olarak yapmaktadır. Kıtaların tanımı yapılırken genellikle su altında olmayan toprak parçalarından meydana gelmesi ve önemli jeolojik sınırlarının olması gerektiği ifade edilir. Dünya üzerinde kıta sayısı konusunda da farklı düşünceler bulunmaktadır. Örneğin; Afrika, Avrupa ve Asya’nın birleştiği yeri Avrasya kıtası olarak adlandırmaktadır.

Yorum yapın