Karenin özellikleri nelerdir alanı ve çevresi

Karenin özellikleri nelerdir? Karenin özellikleri hakkında kısaca bilgi iç açılarının toplamı ve geometrik ölçülerinin özellikleri alanı ve çevresi nasıl hesaplanır.

Kare 4 çubuktan oluşan ve bu çubukların birbirine 90 derece açı ile bağlanması ile oluşan geometrik cisimdir.

  • Karenin köşe açıları 4 adettir ve hepsi de 90 derecedir.
  • İç açılarının hepsini toplarsak toplam 360 derece eder.
  • 4 adet simetri doğrusu vardır bu da demek oluyor ki simetri doğru sayısı kenar sayısına eşittir. (4 adet)
  • Karenin iki köşesini birleştiren çizgi karenin köşegeni olarak isimlendirir. Ve bir karenin 2 adet köşegeni vardır. Bir köşegen kareyi 2 eşit ikizkenar üçgene ayırır.
  • İki köşegeni çizince ikisi birbirini dik keser ve tam ortadan keser.
  • Köşegenlerin çizilmesiyle köşelerde öşegenler kenar çubukları ile 45 derece açı yapar.
  • Karenin alanı iki kenarının uzunluğunun karesine eşittir. Örneğin karemizin Bir kenarı 2 metre ise alanı 2’nin karesi olan 4 metre karedir. Çevresi ise 4a’dır.

Karenin özellikleri hakkında bilgilere yer verdik. Beğendiniz mi?

Yorum yapın