İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Göçler ve nedenleri

Göçler

 • Türklerin ilk anayurdu orta asyadır
 • Orta Asya doğuda kingan dağları, batıda hazar denizi, kuzeyde Sibirya, güneyde hindikuş dağları arasında yer alır
 • Türkler hazarın kuzeyinden ve güneyinden göç etmişlerdir.

Göçlerin Nedenleri

 • Türk boyları arasındaki mücadele
 • İklimin elverişsizliği
 • Salgın hayvan hastalıkları
 • Nüfusun artması
 • Otlakların yetersizliği
 • Çin ve Moğol baskısı

Göçlerin Sonuçları

 • Orta Asya kültürü dünyanın çeşitli yerlerine yayıldı
 • Yeni devletler kurulmuştur
 • Farklı kültürlerle kaynaşılmıştır
 • Türkler gittikleri yerlerdeki insanlara atı evcilleştirmeyi madeni işlemeyi öğretmişlerdir.

Avrupa’ya Göç Eden Türk Boyları

 • Avrupa hunları
 • Avarlar
 • Peçenekler
 • Kıpçaklar
 • Bulgarlar
 • Uzlar
 • Macarlar
Yorum yapın