İnsanoğlu niçin tarih yazıcılığına önem vermiştir

İnsanoğlu niçin tarih yazıcılığına önem vermiştir? Geçmişten günümüze tarih yazıcılığı hangi bölümlere ayrılır, bunların ilk temsilcileri kimlerdir? Kısaca

Tarihi olayla geleceğe şimdiki zamanda geleceğe ışık tutan ve geçmişimiz hakkında detaylı bilgiler veren bilim dalıdır. Tarihi bilgiler yazıya dökülerek insanoğlu gelecek yüzyıllara tarihi olayları aktarır. Yani bizler şimdiki tarihi yazmalıyızki gelecek nesillere aktaralım. Bir de söz vardır. Söz uçar yazı kalır…

Geçmişten günümüze tarih yazıcılığı hangi bölümlere ayrılır

Zamana Göre Bölümleme: Tarih ilkçağ, ortaçağ, yeniçağ gibi zamanlara ayrılarak kronolojik bir şekilde işlenir.
Bölgeye Göre Bölümleme: Bu bölümlemede ise dünya bölgelere ayrılarak işlenir. Avrupa tarihi, Türkiye tarihi, Ankara tarihi vs.
Konuya Göre Bölümleme: Burada da tarihi konulara göre bölümleme mevcuttur. Örnek: sanat tarihi, iktisat tarihi, düşünce tarihi, bilim tarihi vs.

Yorum yapın