Hayvanlar Nasıl Sınıflandırılır?

Hayvanların sınıflandırılması

Merhaba Arkadaşlar 😀

Zooloji Biyolojinin hayvanları inceleyen dalıdır. Eee doğal olarak bu alanda uzman olan kişilere de “zoolog” denir. (Bence biraz artist bir meslek 😀 )

Zoologlar hayvanların vücut yapısını, gelişmelerini, davranışlarını, üremelerini ve çevreleri ile olan ilişkilerini araştırırlar.

Hayvan isimlerini zoologlar belli bir kurala göre yazıyorlarmış. Ha bu arada kullandıkları dil de Latince. Başta biraz zor gelse de zamanla alışıyor insan 🙂
Şimdi gelelim isimlendirme kuralımıza, bu latince isimler iki parçadan oluşur.
ilk kısma cins ismi, ikinci kısma da tür ismi gelir. Cins ismi akrabalık ilişkilerini gösterir.
Hayvanlar dünyası geleneksel olarak omurgasızlar ve omurgalılar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadırlar. Omurgasızlar, omurgalılara göre daha üstün yapıya sahiptirler. Balıklar, amfibyumlar, sürüngenler, kuşlar ve insanların da yer aldığı memeliler omurgalıların üyeleridir.

Başka bir sınıflandırmaya göre omurgalılar ve omurgasızlar üç gruba ayrılmaktadırlar. Tek hücreli hayvanlar, çok hücreli hayvanlar ve süngerler.

Bazı zoologlar için anatomi temel ilgi alanıdır. Bu uzmanlar hayvanların yapısını ve organlarını incelerler. Bazıları ise çalışmalarını kalıtım ve genetik sınırlıdır. Bu bilim dalı paleontoloji adıyla tanınır.

Hayvanların yaşamış oldukları çevre ile olan ilişkilerini inceleyen zoologlar da vardır. Bu bilim dalına ise çevrebilim ya da ekoloji adı verilmektedir. Hayvan hastalıklarının incelenmesi patoloji, böceklerin incelenmesi entomoloji, kuşların incelenmesi ornitoloji adı verilen bilim dallarının ilgi alanına girer.:D

Kusurumuz oldu ise affola 😀

Yorum yapın