Hayvan hücresinde bulunan organeller

Hayvan hücresinde bulunan organeller nelerdir madde madde aşağıdaki şekilde yazılabilir.

Sentrozom: Yosun, mantar ve hayvan hücrelerinde bulunur. Görevi ise hücre bölünmesi sırasında ip ipliklerini oluşturur.

mitokondri: Görevi enerji üretmek olan mitokondri oksijenli solunum yapan tüm hücrelerde mevcuttur.

ribozom: Bir tek virüslerde bulunmaz diğer tüm hücrelerde bulunur. Görevi protein sentezi yapmaktadır ve bunu da hücreye giren aminoasitler sayesinde yapılır. Aminoasitleri proteine çevirir.

lizozom: Alyuvar hariç bütün hayvan hücrelerinde bulunur. Bitki hücrelerinde bulunmamaktadır. Görevi ise hücre içi ve dışı sindirimi gerçekleştirmektir.

koful: Hücrenin sindiriminde, boşaltımında ve madde alış verişinde kullanılan boşaltım kofulu sindirim kofulu gibi çeşitleri vardır.

Diğer hayvansal hücreler ise aşağıdaki gibidir:

golgi cisimciği
endoplazmik retikulum
çekirdek
hücre zarı
sitoplazma

Yorum yapın