Fizikte ölçmenin önemi nedir?

Fizikte ölçme yapmanın önemi nedir kısaca?

vikipedi.

Fizik ve biyolojide yapılan bütün deneylerde ölçüm yapmak gereklidir. Bazen deney sonucunda çıkan unsurları kaba bir şekilde ölçmek yeterliyken bazen de çok hassas aletler ile ölçme yapmamız gereklidir. Bilim dalları her ne kadar teorik olsa da deneyler sonucunda elde edilen verilere dayanarak veritabanını ve kaynağını meydana getirir.

Doğru ölçmek deney sonucunun bizim için önemli bir kısmıdır. Mesela bir deney yapalım. Bu nedeyde bir telefon maksimum kaç derece sıcaklıkta çalışır bunu tespit etmeye çalışalım. Deney sonucunda telefonun bulunduğu ortamın sıcaklığını gittikçe artırır ve bir noktadan sonra telefon çalışamaz duruma gelir. Tam bu durumda hassas olarak ortam sıcaklığını ölçerek telefonun hangi sıcaklığa kadar çalıştığını deney sonucunda tespit etmiş oluruz. Eğer yanlış ölçersek telefonu alan kişilere yanlış bilgi vermiş olur ve sorunlar yaşarız.

Ölçme aleti olarak profesyonel aletler kullanılır. Duyu organlarımız ile yapılan ölçmeler doğru sonuçlar vermeyebilir. Ayrıca duyu organımız ile sağlıklı bir ölçme yapmak için de organlarımızın sağlıklı olması gerekir.

Hangi ortamlarda ölçüm yapmamız gerektiğini bilmeliyiz. Mesela bazı cisimlerin hacimler farklı sıcaklıkta farklı olur. Bu nedenle deneyin başında bu şartları doğru olarak sağlamamız gerekmektedir.

Fizikte ölçmenin önemi nedir? konusunu anlatmaya çalıştık. Umarım sizlere yararlı olur. İyi günler.

Yorum yapın