Fabl örnekleri nedir

Fabl ne demek, Bilinmeyen komik ve kısa şiir şeklinde. Fabl özellikleri Öncelikle sizlere Fabl hakkında kısa bilgiler vererek başlamak istiyoruz. Fabl günümüzde fazlaca kullanılmayan bir kelimedir. Küçük olayları anlatan öykülere Fabl adı verilmektedir. Hayatta yaşanılan olaylar hayvanlar ya da bitkiler arasında yaşanıyormuş gibi öykülendirilerek eğitim amaçlı yazılır. Eskiden insanları eğitmede Fabıllar kullanılmaktaydı. Daha çok çocuk edebiyatında kullanılır.

Fabl örneklerinde soyut konular somutlandırılarak işlenir. Komik olur, insanları güldürür ve bir yandan da eğitir. Daha çok nisanların hayatında karşılaştığı iyi-kötü, güçlü-güçsüz, cesur-korkak gibi çatışmalar hayvanlar arasında geçiyormuşcasına öykülendirilerek eğitici fabllar yazılır. Fabl olarak bilinen öykülerde 4 ana tema bulunmaktadır. Bunlar sırası ile işiler, olay, yer, zamandır.

Kişiler: Fabl’da kişileştirilen 2 havyan bulunur. İki hayvanın konuşması ve başından geçenler okurlara aktarılır. Hayvanlardan birisi iyiyi canlandırırken, diğeri ise kötüyü canlandırır. Hayvan seçimi ise hayvanların özelliğine göre olur. Örneğin, kurnazlık anlatılacaksa tilki, cesaret anlatılacak ise aslan seçilir. Kişi betimlemesi bulunmaz.

Olay: Fabl’da bir kişinin hayatında başına gelebilecek herhangi bir olay konu edilebilir.

Yer: Fabllarda tasvir olmaz fakat olayın geçtiği yer okuyucuya çok iyi anlatılmalıdır. Mesela bir gölün kenarında olunduğu ya da ormanda bulunduğu gibi.

Zaman: Olayın akışı zamana göre anlatılır. Kronolojik olarak olaylara yer verilir.

Fabl’ın özellikleri

  • İnsanlara öğüt ve ahlak dersi vermek amacıyla insanlar arasında geçebilecek bir olayı hayvan ya da bitki türleri arasında geçiyirmuş gibi anlatan masal ya da öyküdür.
  • Fabl’da kahramanlar hayvanlar ya da bitkilerdir. Hayvanlar kendi özelliklerine göre seçilir. (Yukarıda anlatmıştık) İnsanlara ait bir özellikleri de üstlenebilir. Örneğin konuşma. Hayvanlar ya da bitkiler konuşmaz ama öyküde konuşuyor gibi anlatılır.
  • Şiir ya da üz yazı şeklinde yazılabilir.
  • Fabl’ın sonunda ahlak dersi ve ibret verilir. Atasözü ve deyime bağlanır.
  • Fabl’da mekan genellikle öyküde geçen kahramanların yaşam alanıdır. Bir aslanın yaşam alanı ormanlar ve doğadır. Fabllar evrensel mesajlar içerir.
Yorum yapın