Evrende yüce Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren örnekler

Allah’ın varlığını kanıtlayan örnekler.  Allahın varlığının örnekleri, Allah’ın var ve bir olduğuna dair örnekler. Evrende yüce Allahın varlığını ve birliğini gösteren örnek, Allah’ın varlığına ve birliğine delil olabilecek örnekler nelerdir kısaca açıklama makalemizde…

Bizler müslüman olarak Allah’ın varlığına ve birliğine tam olarak inanmış kişileriz. Bu makaleyi kaleme almamızın sebebi ise okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde öğretmenlerin bu soruları ödev olarak vermeleridir. Biz de az ve öz olacak şekilde sorunun cevabını vermeye çalışacağız. Evrende bulunan ve Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren hususlar Allah’a iman etmeyi ve onun birliğini kabul etmeyi teşvik eder ve bizlere anlatır. İşte bu örneklerden bazıları:

Vahidiyet: Yüce Rabbimiz bütün canlılara topluca birlik mührü vurmuştur. Dünyada bulunan bütün canlılar arasında bir uyum bulunmaktadır. Şöyle düşünün ki; dünyada bulunan bir tür çiçek dünyanın her yerinde özellik ve kolu olarak aynıdır. Örneğin insanların fiziksel özellikleri bütün dünyada aynıdır. (2 eli 2 bacağı bulunu v.b.) İşte bu bütün canlıların tek bir elden çıktığını gösterir. Vahidiyet sayı itibariyle birliği temsil eder. Şirki ise reddeder.

Ehadiyet: Allah’ın varlıklara koyduğu tek mühür diyebiliriz. Allah’ın yaratığı aynı türden varlıklar özellik ve şekil açısından birbirine benzer. Fakat her biri diğerinden de farklıdır. Örneğin insanlar da fiziksel olarak 2 kol 2 bacak bir baş gibi özelliklerden oluşur ve bu bütün dünyada aynıdır. Fakat bütün insanlar da birbirinden huy, renk, yüz şekli v.b. gibi özellikler açısından farklıdır.

Allahın var ve bir olduğuna dair örnekler

Bu iki ifadeyi Allah’ın varlığını ve birliğini açıklayacak iki kelime olarak ifade edebiliriz.

Allah’ın varlığının delillerini gösteren örnekleri bir takım başlıklar altında toplayabiliriz. Bu ana başlıklar şu şekilde ifade edilebilir: Evrendeki deliller,yeryüzündeki deliller, gökteki deliler, mikro dünyadaki deliller, bitkilerdeki deliller, denizdeki deliller, hayvandaki deliller, insan bedenindeki deliller, metafizik deliller, ruhtaki deliller şeklinde sıralanabilir.

  • İnsan bedeninden bazı deliller:
  • Damarlarımızdaki muhteşem tasarım ve izlenilen yol,
  • Nefes alma işlemi,
  • Göz yaşı,
  • Tat ve koku alma duygusu,
  • Kanın vücutta meydana gelen akışı ve hareketi,

gibi mucizeler hiç tesadüf eseri olabilir mi?

Amirlik ve Hakimiyet Ortak Kabul Etmez:

Dünya’da bütün alanlarsa sadece bir amir vardır. Örneğin bir ülkede tek cumhurbaşkanı, bir köyde tek muhtar bulunur. Bir kamu kuruluşunda tek amir bulunur. Eğer aksi olursa buralarda karmaşıklık çıkar. İşte evren de bu şekildedir. Evrenin tek bir idarecisi bulunur. O da Yüce Allah (cc)’dır. Bu nedenledir ki kainattaki bu mükemmel düzen hatasız ve kusursuz devam etmektedir.

Kainatın bu düzeni ve tertibi, bütün doğa olaylarının meydana gelişi ve uyumu, Yüce Allah’ın varlığını ve birliğini göstermektedir. Her şeyde birlik bulunmaktadır. Güneş, ay, dünya birdir. Bunların sahibi de birdir.

Yorum yapın