Etki eş anlamlısı

Etki sözcüğü günlük konuşma dilinde genellikle karşımıza çıkan bir kelimedir. “Etkinin eş anlamlısı nedir” sorusuna verilebilecek en güzel yanıt ise “Tesir” olacaktır. Etkilenmek, etkimek gibi kelimelerin kökü “Etki” olarak görülür ve bütün bu kelimeler söz konusu kelimeden türemiştir.

Etkinin tanımını yapacak olursak, bir insanın ya da bir maddenin, bir insan ya da bir madde üzerine düşüncesini, yönünü ve eğilimini gibi değiştirmeye yönelik güçtür. Şimdi bu kelime hakkında örnek cümleler kurup daha iyi konunun pekişmesine vesile olalım.

Örnek cümle: “Cenk Tosun’un Beşiktaş üzerindeki etkisi diğer futbolculara oranla daha fazladır.

Etki terimi aynı zamanda Kimya bilim dalında da sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Belki de duydunuz kimya derslerinde, maddelerin birbiri ile tepkimesi şeklinde ifadeler olur. Yani kimyada bir madde başka bir madde üzerinde bir değişikliğe yol açıyorsa, bu madde diğer maddeye etkimiş olur.

Örnek cümle: “Hidrojen ve oksijen molekülleri tepkimeye girerek birbirleri ile etkileşim içine girdiler.

Bu makalemizde Etki kelimesinin eş anlamlısı nedir hakkında bilgiler verdik. Daha fazla ödev talepleriniz için lütfen iletişimi kullanınız.

Yorum yapın