Dünyada kaç tane meridyen dairesi bulunmaktadır?

Dünyada kaç tane meridyen dairesi bulunmaktadır?

Öncelikle meridyenin ne olduğunu anlatmalıyız. Meridyen coğrafi bir terim olmakla birlikte, dünyayı bir küre olarak düşünürsek güneyden kuzeye doğru kutuplar arasındaki oluşan çizgilere meridyen denir. Meridyenin başlangıcı 0 (sıfır) derece meridyeni olan İngiltere’nin Greenwich gözlemevinden geçen meridyendir. Meridyenin batısında kalan bölgelere batı yarım küre, meridyenin doğusunda kalan bölgelere de doğu yarım küre denilir.

Dünya’mızda 360 tane meridyen çizgisi bulunmaktadır. Bu meridyenlerden 180 tanesi Doğu, 180 tanesi ise batısında yer almaktadır. Toplamı ise 360 etmektedir. Her bir meridyen 1 derecedir. Bütün meridyenlerin birleşme noktası kutuplardır. Meridyenler arasında saat olarak 4 dk zaman bulunmaktadır. Merdiyenler Doğu ve Batı olacak şekilde 2’ye ayırabiliriz. Meridyenler ekvatoru ve paralel çizgilerini kesmektedir.

Meridyenler yarım daire elips şeklindedir. Bütün meridyenlerin boyu aynıdır. Birbirinden ne uzun ne de kısadır. 2 meridyen arasındaki en uzun mesafe Ekvator’da meydana gelmektedir ve bu mesafe 111 km’dir. Meridyenlerin birleşme yeri olan kutuplarda iki meridyen arası mesafe sıfırdır. Meridyenlerin uzanma yönleri kuzey ve güney şeklindedir.

Neden 180 paralel olmasına rağmen 360 meridyen bulunmaktadır?

Meridyenlerin yarım paralellerin ise tam daire olmasından kaynaklanmaktadır. Dünya üzerinde kaç tane meridyen dairesi vardır?

Yorum yapın