Coğrafya biliminin ilgilendiği konular nelerdir?

Coğrafya biliminin ilgilendiği konular hangileridir.

Yunanca dilinden dilimiz çevirilen coğrafya kelimesi insanlar ile doğa arasındaki ilişkiyi inceleyen bir bilim dalıdır. Coğrafya bilimi ilköğretimden başlayıp üniversitede lisans eğitimine varana kadar her aşamada dersini aldığımız bir bilimdir.

Coğrafyanın ilgilendiği konular ise aşağıda sırayla verilmiştir.

  • Yerleşme
  • Nüfus ve özellikleri
  • yerin şekli ve hareketleri iklim tipleri
  • hayvan toplulukları
  • Yeryüzünün bugünkü durumu ile yeryüzüne özgü olaylar
  • Yeryüzünün yapısı, özellikleri, zenginlikleri; insanın doğal ve toplumsal çevresiyle olan ilişkileri
  • Doğal kaynaklardan yararlanma yolları
  • Yeryüzü şekilleri
  • Yer altı suları toprak oluşumu
  • Ekonomik faaliyetler bitki örtüsü
Yorum yapın