Çalışmanın Önemi ile ilgili hadisler ve meali

Çalışmak dinimiz açısından da önemlidir. Dinimizde tembelliğe yer yoktur. Peygamber efendimiz de bu konu hakkında bizlere çeşitli öğütler vermiştir. Dinimizin yani İslam’ın amacı insanoğlunun huzur ve mutlu olarak yaşamasını sağlamaktadır. Bu nedenlşe mutlu ve huzurlu yaşamak için en başta gelen görevlerimiz İslam’ın emir ve kaidelerine uymaktır. Bunlardan birisi de çalışmaktır.

Peygamber efendimiz hadislerinde aşağıdakileri söylemiştir.

Bu ayette Allah Azze ve Celle’nin kişinin sadece dünya için değil, hem dünta hem de ahiret için çalışılmasını emretmektedir.

“Kisi çalismakta kusur ederse (az çalisirsa) Allah onu gam ve gussaya mübtela kilar”32.

“Hiç bir kimse kendi elinin emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma asla yiyemez”.[676]

“Allahım! Tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlığın verdiği düşkünlük ve cimrilikten sana sığınırım”.[677]

“Doğru sözlü ve her konuda güvenilen bir ticaret adamı ahirette peygamberler, sıddîkler ve şehitlerle beraber olacaktır”.[678]

“İnsanın yiyip içtiklerinin en helal ve bereketli olanı, çalışıp kazanarak elde ettiğidir”.[679]

“Birinizin sırtında odun destesi taşıması, versin veya vermesin, insanlara gidip el açmasından daha iyidir”.[680]

‘Sözü özü doğru,güvenilir olan ticaret ehli (çalışıp üreten) peygamberlerle, sıddıklarla (doğrularla) ve şehitlerle beraber haşrolacaktır.”

”Bir insanın nafakasını temin etmekle mükellef bulunduğu aile bireylerinin geçimlerini ihmal etmesi, günah bakımından kendisine yeter.”

”Hiçbir kimse kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir gıda yememiştir.” (Buhari,Camius Sahih,c.2,s.9)

Yorum yapın