Boşaltım Sisteminde Görevli Yapı ve Organlar

Boşaltımda Görevli Yapı ve Organların görevleri nelerdir

Böbrek: Boşaltım ilk burada başlar. Kan böbreklere gelir ve burada süzülür. Kan atık maddelerden bu sayade arındırılır. Kanda bulunan atık maddeler su ile birleşerek idrarı oluşturur. Böbrekler nefron denilen yapılardan oluşur.

Üreter: İnce, uzun boru şeklinde yapılar içerir. İdrarı böbreklerden alıp idrar kesesine taşırlar.

İdrar Kesesi: Üreterden alınan idrarın dışarı atılıncaya kadar burada depolanır.

Üretra: İdrar kesesinden sonra gelir ve idrarı alıp vücut dışına atar.

 

bosaltim

Yorum yapın