Bayrağımızın özellikleri nelerdir ve bayrağın özellikleri kısaca

Türk bayrağının özellikleri maddeler halinde ve bizim için önemi nedir Türk bayrağının özellikleri ve anlamı

Türk bayrağı kırmızı renkte ve ortasında beyaz renkli bir hilal ve yıldız bulunan kutsal bir bayraktır. Türk bayrağının anlamı dünyada bulunan diğer ülke bayraklarına göre oldukça daha fazla anlam içermekte ve farkıyla hepsinin önüne geçmektedir. Bu makalemizde sizlere bayrağımızın özellikleri hakkında kısaca bilgiler vereceğiz.

Bayrak kelimesinin kökü Batrak’tan geliyor. Batırak ise batırmaktan geliyor. Türk bayrağının tarihine şöyle kısa bir göz attığımızda; Osmanlıdan evvel kurulan Türk devletlerinin sahip olduğu bayraklar hakkında arşivlerde yeteri bilgi bulunmamaktadır. Tarihte ilk Türk bayrağını araştırdığımızda Anadolu Selçukluları döneminde Gıyaseddin Mes’üd tarafından Osman Bey’e hediye edilen Ak sancağı görmekteyiz. Çaldıran savaşının ardından Yavuz Sultan Selim zamanında yeşil sancağın kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Şuan Türkiye Cumhuriyeti bayrağı olan al bayrağa en yakın bayrağı ise 3. Selim döneminde görmekteyiz. Bu dönemde kullanılan bayrakta şimdiki bayrağımıza benzer olacak şekilde hilal bulunmakta idi. Fakat Hilalin yanında 8 köşeli yıldız bulunmaktaydı. 1842 yılına geldiğimize Abdülmecit döneminde 5 köşeli yıldız bayrakta kullanılmaya başlanmıştır. Zaman içerisinde saltanatın kaldırılması ile birlikte yeni kanun çıkarılarak Türk bayrağının fiziksel özellikleri ve rengi kanunla belirlenerek kesinleşmiştir. 28 Temmuz 1937 tarihli 27175 sayili Türk Bayrağı nizamnamesi kararnamesi ile birlikte resmiyet kazanmıştır.

Geçmişten günümüze kadar Türk bayrağının rengi ve fiziksel özellikleri ile ilgili olarak bir çok teori ve görüş öne sürülmüştür. Şimdi sizlere bu bayrağımızın özelliklerini kısaca maddeler halinde açıklamaya çalışacağız.

 1. En yaygın olarak bilinen özellik hilalin İslamiyet’i temsil etmesi şeklinde olmuştur. Yıldızın ise Türklüğü temsil ettiği söylenmektedir. Kırmızı rengi ise günümüze kadar bu toprakların bağımsızlığı için şehit düşmüş askerlerimizin kanını temsil etmektedir.
 2. Farklı bir görüşte ise Orta Asya’dan gelen Türkleri Ay-Yıldız birlikte temsil etmektedir. Kırmızı renk ise vatanımızı temsil etmektedir.
 3. Diğer bir görüşte ise Osmanlı Devletinin bayrağının biraz değiştirilmesi ile elde edilmiştir.
 4. Yarım ay yenilenmeyi, Yıldız ise Türklüğü temsil etmektedir.
 5. Başka görüşte yarım Ay Yüce Rabbimizi, yıldız ise Peygamber efendimizi temsil etmektedir.
 6. Diğer farklı görüşte ise savaşta şehit olan askerlerin kanında oluşan gölde ay ve yıldızın gösterilişidir.
 7. Hilal İslamiyeti, yıldız ise demokrasiyi temsil ettiğini söyleyenler de bulunmaktadır.

Türk Bayrağı ve Ölçüleri

Burada ise Türk bayrağının fiziksel özelliklerinden bahsedeceğiz:

 1. Boyu eninin 1,5 katı olarak tasarlanmıştır.
 2. Ay ve yıldız aynı eksen üzerinde bulunmaktadır. Yani bu şekilleri çizmek için bir daire çizdiğimizde merkezleri aynı eksen üzerinde çıkmaktadır.
 3. İç ve dış çemberlerin birbirini kesmeleri sonucunda ay meydana gelmektedir.
 4. Bayrağın eninin yarısı, ayın dış çemberine eşit olarak ifade edilir. Merkezi ise uçkurluğunun iç kenarından Bayrak eninin yarısına eşit uzaklıkta olmaktadır.
 5. Bayrağın en uzunluğunun 4/10’u ayın iç çemberinin çapına eşit olmaktadır. Merkezi ise dış çemberin merkezinden uçuş yönüne doğru Bayrak eninin 0.0625 katı uzaklıkta olmaktadır.
 6. Ayın ağzı uçuş yönüne doğrudur.
 7. Yıldız bir çemberin 5 eşit parçaya bölünmesi ile elde edilir ve bu çemberin çağı da bayrağın eninin 4’te 1’ine eşittir.

Kanun yazılırken Türk bayrağının saygınlığına özel olarak önlem alınmıştır. Bu yasaya göre bayrağımız sökük, yırtık, kirli ve lekeli olacak şekilde kullanılamaz. Resmi törenler hariç herhangi bir masa ya da kürsüye örtü olarak serilmesi yasaktır. Ayakların bastığı yerlere konulamaz. Oturulan alanlara serilemez. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderler zirvesinde yerden bayrağı alma görüntüleri buna örnektir.) Türk bayrağı giysi olarak kullanılamaz. Türk bayrağının yırtılması, yakılması kesinlikle yasaktır. Gerekli özen gösterilerek saklanmalıdır.

Yorum yapın