AVM’lerden uzak durmak gerek

AVM‘lerden uzak durmak zorunda olmam gerektiğini hissediyorum. Çünkü, bir AVM’deki kitlenin ideolojilerinin, dinlerinin ve ahlaklarının, birbirilerinden pek farklı olabileceğini düşünemiyorum…

AVM’lerin kendilerine has ideolojisi, ahlakı, kaidesi, cemaati, kültürü ve ritüelleri var… AVM’ye alışveriş veya gezmek için giren birinin, bu kültür ve ritüellerin dışına çıkması ise imkansız…Küresel kültürün imametinde ve küresel tüketim kültürünün nezaretinde gelişiyor her şey…

Müslüman olarak AVM’de bulunmak ile, Sosyalist olarak AVM’de bulunmak arasında hiç bir fark yok. Daha doğrusu, tüm farklar oradayken ortadan kalkıyor…

Eğer, “hayır, orada müslüman veya sosyalist olarak bulunmak mümkündür” denilirse, “o halde mecburen iki kimlikli ve iki kültürlü bulunulmak zorunluluğu doğar” derim… AVM’lerde gezmek, çifte kültürlülüğün en net ve en bariz özelliği…
Küresel Kültür de bu iki kimlikliliği, çifte inancı kutsuyor, özendiriyor, normalleştirip, sahip çıkıyor…

Yorum yapın