Atatürkün yaptığı yenilikler

Atatürk hangi alanlarda yenilikler yapmıştır, Atatürkün yaptığı yenilikler 2. sınıf ödevi, Atatürk ne yenilikler yapmıştır gibi soruları sizlere aktarıyoruz.

Atatürk göreve geldiği andan itibaren hem orduda hem de sivil hayatında bir takım yeniliklere imza atmıştır. Bu kapsamda mevcut olan bir çok kanunu kaldırdığı gibi, yerine yeni kanunları getirmiştir. Bu konumuzda sizlere sırası ile Atatürk’ün yaptığı yenilikleri kısa açıklamaları ile vereceğiz.

Millet Mekteplerinin Açılması (1920): Arap harflerinin kaldırılması ve yeni harflerin kabul edilmesi ile birlikte halkın okuma ve yazmayı öğrenmesi için açılmış 4 ay süreli kısa kurslardır.

Teşkilatı Esasiye Kanunu (1921): İşgal altında iken meclisten çıkarılan ve güçler birliğinin esas alındığı Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasasıdır. İşgal altında bulunulmasından ve ülkenin zor döneminde çıkarıldığı için çok uzun değildir.

Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923): İlk anayasanın ardından daha kapsamlı bir anayasa yazılmış ve 1923’de yönetim biçimi Cumhuriyet olarak seçilerek Anayasa mecliste kabul edilerek ilan edilmiştir.

Eğitim ve Öğretimin Birleştirilmesi (1924): Farklı türden okulların kapatılarak, farklı kültür ve mekanda yetişen öğrencilerin arasında bulunan kültürel çatışmaların kaldırılması amacıyla medreseler kapatılmıştır.

Atatürkün yaptığı yenilikler

1924 Anayasası’nın İlan Edilmesi (20 Nisan 1924): Eski anayasanın ihtiyaçlara cevap vermemesi sonucunda yeni Anayasa ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu sebeple tam 105 maddeden oluşan yeni anayasa yazılarak mecliste kabul edilmiştir.

Şeriyye Mahkemelerinin Kapatılması (1924): Osmanlı devleti döneminde islam hukukunun işletildiği mahkemelerdir. Bu mahkemeler şeri kuralları uygulamaktaydı. 1924 yılında kapatıldı.

Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş Denemeleri (1924-1930): Çok partili ve daha demokratik sisteme geçiş amacıyla Mustafa Kemal Atatürk tarafından Cumhuriyet Halk Fırkası kurulmuştur. Atatürk halkın söz sahibi olduğu bir yönetim sistemini benimsiyordu. Bu nedenle de çok partili hayata geçilmesini istedi.

Mecellenin Kaldırılması (1924-1937): Osmanlı döneminde İslam hukukuna göre hazırlanan Medeni Kanundur. Atatürk tarafından Batıdan alınan bir medeni kanunun gelmesi gerektiğine inanıyordu. Bu nedenle uygun görünen İsviçre Medeni Kanunu kabul edildi.

Şapka Kanunu (25 Kasım 1925): Yaşayış tarzı olarak uygarlığı ve çağdaşlığı destekleyen Atatürk daha çağdaş olacağı gerekçesi ile devlet memurlarının şapka takmasını zorunlu hale getiren bir yasayı meclisten geçirerek yasalaştırılmıştır. Atatürkün getirdiği yenilikler.

Takvim Saat ve Ölçülerde Değişiklik (1925-1935): Batıya uyum sağlamak ve ticarette esnafların birbiri ile uyum sağlaması ve daha kolay ölçebilmesi için ölçü birimlerinde değişiklik yapılmıştır. Örneğin Okka yerine batıda kullanılan gram ve kilogram birimleri getirilmiştir.

Medeni Kanunun Kabulü (1926): Mevcut medeni kanunda erkeğin üstünlüğü vardı. Bu nedenle daha modern bir medeni kanunun gerektiğine inanan Atatürk en uygun kanunun İşviçrede olduğunu karar verdi. Mecelle kaldırılarak yerine bu medeni kanun getirildi.

Türk Ceza Kanunu (1926): İtalya’dan alınarak uygulandı.

Türk Kadınının Medeni ve Siyasi Haklarına kavuşması (1926-1934): Atatürk Anadolu kadınlarının söz hakkı olduğuna inanır ve siyasette olmalarını isterdi. Bu sebeple yapılan kanunlarla kadınlara seçme seçilme hakkı verildi. Medeni kanunda yapılan değişiklikler ile de erkeklerle aynı haklara sahip oldu. Atatürkün yaptığı yenilikler nelerdir?

Atatürk’ün yaptığı yenilikler kronolojik sıraya göre şu şekilde geliştir:

  • Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (1926)
  • Medreselerin Kapatılması (1926)
  • Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)
  • Harf Devrimi (1928)
  • Güzel Sanatlarda Yapılan Yenilikler (1928)
  • Devletin Dinine İlişkin Maddenin Anayasadan Çıkartılması (1928)
  • Üniversite Reformu (1933)
  • Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)
  • Laiklik İlkesinin Anayasaya Eklenmesi (1937)

Atatürk’ün yaptığı yenilikler bu şekilde kısaca sıralandı. Sizler de önerileriniz ve eleştirilerinizi aşağıdan bizlere iletebilirsiniz.

Yorum yapın