Atatürkün katıldığı savaşlar sırasıyla nelerdir?

Atatürkün katıldığı savaşlar vikipedi, Atatürk’ün katıldığı savaşlar ve cepheler sırasıyla tarihleri. Atatürkün katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı olmuştur.

Kurtuluş savaşının komutanı olan Mustafa Kemal Atatürk asker olarak yetişmiş ve gittikçe rütbesi yükselmiştir. Bu süreçte de çeşitli savaşlara katılarak ve bu savaşlarda orduyu komuta ederek başarı göstermiştir. Burada aldığı zaferler ile gittikçe önemli rütbeler kazanmıştır. Atatürk’ün katıldığı savaşları Osmanlı döneminde katıldığı savaşlar ve kurtuluş savaşı olarak ikiye ayırabiliriz. Şimdi sırasıyla açıklayalım.

Trablusgarp Savaşı

İtalyanlar Trablusgarp bölgesini işgal etmişlerdi. 1911-1912 yıllarında bu durum üzerine Mustafa Kemal Atatürk burada görevlendirilmiş ve emrindeki ordu ve yerel güçler ile italyanlara karşı savaşmıştır. Fakat bütün çalışmalara rağmen savaş kaybedilmiş ve topraklar düşmana geçmiştir. Bu savaş ayrıca Atatürk’ün katıldığı ilk savaş olarak da bilinmektedir.

Çanakkale Savaşları

Çanakkale savaşında Conkbayırı’nda taarruza geçen düşman kuvvetlere karşı orduyu savunmada tutmuş ve başarı göstermiştir. 01.06.1915 yılında bu başarısının ardından Atatürk albaylık rütbesine yükselmiştir. Arıburnu ve Seddülbahir Savunması’nda ise Atatürk burada aldığı önemli tedbirler sayesinde düşman püskürtülmüştür. Birinci Anafartalar Zaferi’nde ise, o dönemde Atatürk anafartalar grup komutanı olarka atanmış ve düşmanı bozguna uğratmayı başarmıştır.

Kafkasya Cephesi (Doğu Cephesi)

Mustafa Kemal Atatürk 11 Mart 1916’da kolordu komutanı olarak görev yapmaktaydı. O günlerde Diyarbakır-Muş-Bitlis komutanı olan Atatürk’ün rütbesi Tuğgeneralliğe yükseltilmiş ve ardından Atatürk işgal altında bulunan Bitlis ve Muş’a karşı orduyu taarruza geçirmiştir. Bu sayede Muş ve Bitlis dünya işgalinden kurtulmuştur.

Sina ve Filistin Cepheleri

Atatürk’ün katıldığı ve başarısız olunan savaşlardan bir tanesi de Sina ve Filistin cephesinde yaşanmıştır. O dönemde 7. ordu komutanı olan Atatürk, aynı zamanda padişahın onursal yaveriydi. Bu cephede alınan başarısızlığın ardından Atatürk İstanbul’a telgraf çekerek Mondros Mütarekesinin imzalanması vuku bulmuştur.

Kurtuluş Savaşı

Sakarya Meydan Muharebesi: Yunan ordusunun Sakarya nehri kıyısına kadar gelmesi sonucunda, Mustafa Kemal Atatürk, az bir zamanda orduyu savaşa hazır hale getirmiştir. Savaş esnasında önce savunma ve ardından da taarruz taktiği ile düşman yurttan kovulmuştur. Mustafa Kemal bu savaş esnasında meclis tarafından Başkomutan olarak ilan edilmiştir.

Büyük Taarruz (Başkomutanlık Meydan Muharebesi)

Yunan güçleri son bir taarruz yaparak yurdumuzu işgal etmek istemiştir. Mustafa Kemal ve İnönü emrinde bulunan Türk ordusu ise taarruza geçerek Yunanlıları temelli olarak yurdumuzdan çıkarmayı başarmıştır. Bu savaş ile birlikte, savaşlar son bulmuş olup, Türkiye bağımsızlık yolunda önemli bir yol katetmiştir.,

Atatürk’ün katılmış olduğu savaşlar kısaca bu şekilde sıralanabilir:

Trablusgarp Savaşı 29 Eylül 1911
İkinci Balkan Savaşı 1912- 1913
Çanakkale Savaşı 18 Mart 1915
Doğu (Kafkas) Cephesi 1916-1917
Suriye-Filistin Cephesi 1917-1918
Kurtuluş Savaşı (1919 – 1923)
Sakarya Savaşı 20 Ekim 1921
Büyük Taarruz 4 Mart 1922

Yorum yapın