Atatürk’ün iletişim araçlarını geliştirmek için yaptığı çalışmalar nelerdir?

Atatürk’ün iletişim alanında yaptığı çalışmalar nelerdir? sorusunu öğrencimiz sormuş. Kısaca açıklamaya çalışalım.

Kitle iletişim araçları Kurtuluş savaşı sırasında Atatürkün hamlelerine destek vermiştir. Atatürk gücünü halktan almaktaydı. Bu nedenle yapılan inkilapları zorlama ve baskı yoluyla benimsetmek yerine ikna yolunu tercih etmiştir. Halkı ikna etme noktasında kitle iletişim araçları Atatürk tarafından kullanılmıştır.

Atatürk’ün basın-yayınla ilgili yaptığı bazı çalışmalar:
– 4 Eylül 1919 – İrade-i Milliye Gazetesi’nin çıkarılması
– 10 Ocak 1920 – Hakimiyet-i Milliye Gazetesi’nin çıkarılması
– 6 Nisan 1920 – Anadolu Ajansı’nın kurulması
– 7 Ekim 1920 – Ceride-i Resmiye Gazetesi’nin çıkarılması
– 1925 – Telsiz Telgraf hahından Kanun’un çıkarılması
– 1927 – Telsiz Telgraf vericilerinin hizmete girmesi
– 6 Maysıs 1927 – İstanbul Radyosu’nun yayına başlaması
– 18 Kasım 1927 – Ankara Radyosu’nun yayınına başlaması

Atatürk’ün iletişim araçlarını geliştirmek için yaptığı çalışmalar kapsamında değerlendirilebilir.

Yorum yapın