Atasözü ve Deyim Nedir Vikipedi

Türkçe dilimizde en çok kullanılan Deyim ve Atasözünün ne demek olduğu konusunda sizlere vikipedi yardımıyla bilgi vereceğiz.

Öncelikle Atasözünün ne olduğunu anlatalım. Atalarımızın geçmiş tecrübelerine dayanan ve içerisinde öğüt özelliği taşıyan ve kamuya mal edilmiş sözlere Atasözü denir. Atasözleri toplum tarafından benimsenerek sürekli kullanılmaktadır. Ve atasözleri kalıplaşmış cümlelerdir.

Atasözlerin Özellikleri

-Halkın düşüncesini yansıtır.
-Millileşmiştir ve Halka mal olmuştur.
-Sözler yalın olarak söylenir ve açıklanmaya açıktır.
-Atasözlerinin çoğu mecazi anlam taşımaktadır.
-Ahlak öğüdü verir ve bizlere öğüt verme özelliği taşır.

Şimdi de deyin ne demek onu açıklayalım:

Bizlerin ilgisini çekecek şekilde meydana getirilen ve gerçek anlamından tamamiyle sıyrılmamış olan söz öbeklerine deyim adı verilmektedir.

-Deyimlerin Özellikleri:

-Kalıplaşmıştır. Örneğin; dört gözle beklemek, göz kulak olmak, tereyağından kıl çeker gibi gibi deyimleri örnek verebiliriz.
-Deyimler kalıplaştırıldığı için kelimelerinin ve sözcüklerin yeri değiştirilmez.
-Deyimler hem gerçek anlamı ile hem de mecaz anlamı ile kurulabilir. Örneğin; hem suçlu hem güçlü, çoğu bitti azı kaldı.
-Eğer deyimler mastar olarak bitiyorsa bilin ki çekim ekleri de alabilir demektir. Örneğin; Burnundan fitil fitil gelmek-Burnundan fitil fitil geldi.

Atasöz ve Deyim Ne Demektir şeklindeki ödeevinizin cevaplarını vermeye çalıştık. Sizler de yorumlarınızı katarak konumuza katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum yapın