Aşure gününde hangi olaylar gerçekleşmiştir

Aşure gününde hangi olaylar oldu?

Hicri takvimde muharrem ayı yaklaşmış bulunmaktadır. Bu ayın 10. günü halk arasında aşure günü olarak bilinmektedir. Bu günde bazı olaylar gerçekleşmiş olup bu olayları kısaca aşağıda sıralanmıştır:

1. Yer ve gökler bu günde yaratılmıştır.
2. Hz. Adem (a.s) tevbesi bu günde kabul edilmiştir.
3. Hz. Musa’nın (a.s) firavunun şerrinden kurtulması gerçekleşmiş ve firavun helak olmuştur.
4. Hz. İbrahim (a.s.) bugün dünyaya gelmiştir ve ateşten kurtulmuştur.
5. Hz. Eyyûb (a.s.)’ın hastalığı iyileşmiş ve şifayı bu günde bulmuştur.
6. Hz. Yûnus (a.s.) yunus balığının karnından kurtulmuştur.
7. Hz. Süleyman (a.s.) saltanat sahibi olmuştur.
8. Hz. Nuh (a.s.) gemisi karaya oturmuştur.
9. Hz. Hüseyin (r.a.) bu ayda şehit olmuştur.
10. Kıyametin kopması da bu günde olacaktır. Fakat kıyametin aşure gününde kopacağı konusunda kesin bir tarih verilemez. Zira bu durum ayet ve hadislerde bizlere bildirilmektedir. Kıyametin günü konusunda kesin bir hüküm vermek mümkün değildir.

Yorum yapın