Asit yağmurları nedir nerelerde görülür zararları insanlara etkisi nelerdir?

Günümüzde çevre bilinci gittikçe önemini kaybetmiş ve bunun doğurduğu sonuçlar insanları etkilemeye devam etmektedir. Asit yağmurları ülkeleri etkileyen ve insanların kendi kendine zarar verdiği başlıca hususlardan birisidir. Öncelikle Asit yağmurları nedir, asit yağmuru nerelerde görülür ve bu yağmurun zararları nelerdir madde madde kısaca açıklamaya çalışacağız.

Sanayi devriminin ardından sanayileşme hızlıca artmış ve sanayilerde ise fosil yakıtların kullanımı oldukça yayılmıştır. Fosil yakıtlardan kastımız ise kömür ve petrol gibi yakıtlardır. Bu yakıtlar fabrikalarda ve arabalarımızda oldukça fazla kullanılmaktadır. Bu yakıtların yakılması sonucunda kimyasal tepkimeler sonucunda açığa çıkan gazlar ise Azot ve Kükürt gazlarıdır. Bu gazlar hava ile tepkimeye girebilmekte ve su bu harı ile tepkimeye girmesi sonucunda Sülfirik asit ve Nitrik asit oluşmaktadır. Bulutlarda gerçekleşen bu tepkime sonucunda yağmurun yağması ile birlikte bu zararlı asitler dünya yüzeyine yağmaktadır. Normal şartlarda yağmurun pH değeri 5,6 olarak bilim adamlarınca açıklanmaktadır. Fakat asit yağmurlarında Bu pH değeri 5,6’nın altına inmektedir.

Dünyada asit yağmurları ve atmosfere salınan fabrika gazlarının belli bir değerin altında tutulması için ülkeler arasında Kyoto protokolü imzalanmıştır. Fakat bu protokole Çin imza atmak istememiştir. Çin’in bu protokole yanışmamasının sebebi ise Çin’in ekonomisinin sanayiye dayalı olmasıdır. Çin’in fabrikalarından çıkan zararlı gazlar atmosfer ile Japonya’ya kadar ulaşmaktadır. Bu nedenle Japonya bedel istemeden Çin fabrikalarının bacalarına filtre takmaktadır. Kısacası bir ülkenin hava kirliliği neredeyse tüm dünyayı etkileyebilmektedir.

Asit yağmurları
Asit yağmurlarına neden olan zararlı gazlar akciğer kanserinin nedenlerinden biridir.

Asit Yağmurları’nın Etkileri Nelerdir?

Asit yağmurlarının toprağa etkisi oldukça büyüktür. Toprak demek tarım demektir. İşi tarım olan kişiler asit yağmurlarından çok etkilenmektedir. Toprağa düşen asit yağmuru, bitki için ihtiyaç olan Magnezyum ve Kalsiyum gibi elementleri yıkar ve bitkilerin bu minerallere ulaşmasını engeller. Dolayısı ile bitkiler bu durumdan zarar görür.

Asit Yağmurlarının Etkileri Kısaca

 • Asit yağmurlarının akarsulara ve denizlere düşmesi ile birlikte Balıklar olumsuz etkilenir. Besin zinciri gereği insanlara kadar bu etki uzanır.
 • Havadaki zararlı gazları insanların soluması sonucunda çeşitli hastalıklar meydana gelir.
 • Toprakta bulunan Alüminyum çözülür. Bitkiler yararlı elementlere ulaşamaz.
 • Hatta tarihi eser taşlar bile etkilenir. Çünkü Asit yağmurunda bulunan asit değerli taşları eritebilir.

Asit Yağmuruna Karşı Alınacak Önlemler

 • Fosil yakıtlardan enerji üretimi yerine, yenilebilir enerjiye geçiş yapılmalıdır. Yani Güneş, Jeotermal ve Rüzgar enerjilerini maksimum derecede kullanmalıyız.
 • Ormanlık alanları arttırmalı ve ormanlık alanları yangından korumalıyız.
 • Herkes özel araç kullanmamalı ve toplu taşıma tercih edilmelidir. Her özel araç demek atmosfere salınan zararlı gaz demektir. Bu da yağmurlar ile yeryüzüne asit yağmuru olarak düşerek zarar verecektir.
 • Fabrikaların bacalarına filtre takılarak zararlı gazların atmosfere karışması engellenmelidir.
 • Düşük emisyon değerine sahip araçlar tercih edilmelidir. Araçların bakımları zamanında ve yetkili servislerde yaptırılmalıdır.

  Not: Yakın zamanda Suriye’de terör örgütü terk ettiği bölgelerde bulunan petrolü yakarak büyük bir yangına sebep olmuştur. Havaya yayılan gazlar ise rüzgarın da etkisi ile Türkiye’ye yönelmiş ve bizleri tehdit etmiştir.

Yorum yapın