Ağzımızda Kaç Çeşit Diş Vardır?

Yetişkin bir insanda 28 adet diş bulunur.  Bunlar zamanla yirmi yaş dişleri çıkınca  32’ye tamamlanır.

Kesici Dişler

Alt ve üst çenede ön tarafta bulunur . Bunlara kesici dişler denir. Hem alt hem üst çenede de  dörder tane bulunur. Bu dişler yiyecekleri ısırmaya ve koparmaya yararlar.

Köpek Dişleri  (Kaninler)

Bu dişler kesici dişlerden sonra gelir. Üst çenede  2 alt çenede  2 tane olmak üzere 4 tanedir. Uçları sivridir. Yiyecekleri koparmaya yarar.

Azı Dişleri

Köpek dişlerinin arka tarafında bulunurlar.  Her bir çenede 10 tane  bulunur  ve her yarısında iki küçük azı , 3 de büyük azı vardır. Yani toplam 20 tanedir. Yiyecekleri küçük parçalar haline getirmeye ufalayıp öğütmeye yararlar .

Küçük azı dişlerinin iki adet tümsekçiği vardır.
Büyük azıların ise üst çenede ve alt çenede farklı yapılardadırlar. Üst çenede bulunanlar dört adet tümseğe sahipken alt çenede bulunanlar beş adet tümseğe sahiptir.  Bu tüsmsekçiklere bilimsel olarak “tüberkül” denir .

Süt Dişleri

Normal ana dişler çıkmadan önce bulunan dişerdir.20 tanedir ve 6 aylıkken çıkmaya başlar. 3 yaşında süt dişlerin çıkması tamamlanır. 5 yaşında ise normal ana dişler süt dişlerinin yerini almaya başlar. 13 yaşında diş çıkma süreci tamamlanır.

Akıl Dişleri (Yirmi yaş Dişleri)

Üçüncü Büyük Azılar olan yirmilik dişler yaklaşık 20 yaş dolaylarında çıkarlar. Bazı insanlarda hiç çıkmamakla birlikte kimilerinde çıksa dahi zayıf kökte olduklarından dolayı hemen çekilmeleri gerekir.

“Ağzımızda Kaç Çeşit Diş Vardır?” üzerine 9 yorum

Yorum yapın