29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili Yazı Kısa

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili Yazı kısa 29 ekim cumhuriyet bayramı yazıları

29 Ekim cumhuriyet bayramına haftalar kaldı. Bizler de öğrencilerin talep etmiş olduğu 29 ekim cumhuriyet bayramı konulu yazımızı yazma kararı aldık. Uzun ya da kısa olması bir şeyi değiştirmez. Eğer size uzun geldiyse özetini çıkarırsınız olur biter.

Cumhuriyet yönetime halkın katıldığı bir sistemdir. Halk yönetilmek için seçimler vasıtasıyla temsilcilerini seçer ve seçilen kişiler bir süre halkın temsilcisi olur. Yani halk egemenliğini kendinden tutarak bunu milletvekilleri aracılığıyla kullanır. Cumhuriyet yönetiminde halkın seçtiği milletvekilleri ile oluşan bir meclis bulunmaktadır. Mecliste çoğunluğu toplayan grup hükümet kurar. Hükümetin genel başkanı başbakan, diğer milletvekillerinden ise bakanlar seçilir. Meclis devletin başkanına oylama ile cumhurbaşkanı seçse de son anayasa değişikliği ile bu kural iptal edilerek cumhurbaşkanını da artık halk seçimle getirmektedir.

1. Dünya savaşı sonunda halk olarak kurtuluş mücadelesi verdik. Kurtuluş savaşı sonucunda düşmanları yurdumuzdan kovarak başarı ile ülkemizi savunduk. Tabi kurtuluş savaşından zaferli çıktıktan sonra artık bir meclisin kurulması ve egemenliğin halkta olduğu bir yönetim biçimini getirmek gerekiyordu. Mustafa Kemal ve arkadaşları çalışmaları sonucunda egemenliğin halka dayalı olduğu cumhuriyet yönetimini seçmişlerdi. Cumhuriyetin gelmesi ile birlikte halk artık kendi kendini yönetme hakkını kazanmış oldu.

Mustafa Kemal Atatürk arkadaşları ile derin olarak konuyu tartıştı ve bir akşam yemeğinde yarın cumhuriyeti ilan edeceklerini bildirdi. Herkes bunu sevinçle karşıladı. Ardından İsmet paşa ile bir yasa tasarısı hazırlanarak meclise sunuldu. Yasa tasarısında “Tür­kiye Devleti’nin yönetim biçimi cumhuriyettir.” olarak belirlendi.

29 Ekim 1923’de meclise gelen yasa tasarısı onaylanarak yasalaştı. Yasa onaylandıktan sonra meclise yaşasın cumhuriyet şeklinde çığlıklar duyuldu. Sıra cumhurbaşkanını seçmeye geldi ve aday olarak Mustafa Kemal bütün oyları alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte ülkede bir çok reform hareketi gerçekleştirildi. Eğitimden, fabrikalara kadar atılım yaşandı. Şehirler yeniden kuruldu.

Ülkemizin cumhuriyetin ilanı ile birlikte bu duruma gelmesi şehitlerimizin üstün azim ve başarılı savunmaları ile olmuştur. İşte bu yüzden her yıl 29 Ekim’i cumhuriyet bayramı olarak kutluyoruz.

 

Yorum yapın