Ebû Muhammed Atâ b. Yesâr el-Hilâlî el-Medenî

Ata Bin Yesar kimdir hayatı ve biyografi

Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunma wholesale nba jerseys yan Atâ b. Yesâr 19 (640) yılında doğdu Babası ve fukahâ-i seb‘a’dan olan kardeşi Süleyman gibi o da Hz. Peygamber’in zevcesi Meymûne bint Hâris el-Hilâliyye’nin mevlâ’sı idi. Tâbiîn devri Medine fıkıh âlimleri arasında wholesale nfl jerseys önemli bir yeri bulunan ve rivayetleri Kütüb-i Sitte’de yer alan Atâ, aynı zamanda çok hadis rivayet edenlerden olup güvenirliği Atabeg konusunda İbn Maîn, Ebû Zür’a, Nesâî, İbn Hibbân ve diğer hadis âlim ve münekkitleri ittifak etmişlerdir. Rivayette bulunduğu kimseler arasında Hz. Âişe, Not Meymüne, İbn Mes’ûd, Ebû Hüreyre, Ebû Eyyûb el-Ensârî, Zeyd b. Sâbit, Üsâme b. Zeyd, Zeyd b. Hâlid, Ebû Saîd el-Hudrî, İbn Ömer, İbn Abbas, Aktif Muâz b. Cebel, Ebû Zer, Ebü’d-Derdâ ve wholesale nba jerseys Ubâde b. Sâmit gibi büyük sahâbîler yer almaktadır. Ondan da Amr b. Dînâr, Zeyd b. Eşlem, Bending Ebû Seleme b. Abdurrahman, Mu-hammed b. Ebû Harmele, Yezîd b. Abdullah, Şureyk b. Ebû Nemir gibi birçok Ata hadis âlimi rivayette bulunmuşlardır.

103 (721) yılında İskenderiye’de seksen dört yaşlarında vefat eden 2017 Atâ b. Yesâr’ın ölüm tarihinin 94, 97 veya 104 olduğuna dair farklı rivayetler de vardır.

No Responses

Show all responses

Write a response