Şeybe Abdü’l-Muttalib oluyor

Şeybe, Medine’de doğup büyüdü. Dayızadeleriyle beraber gezip dolaşmağa başladı. Halinde bir başkalık vardı. Diğer çocuklara benzemezdi. “Yüksek bir soydan, asil bir aileden olduğu her halinden belli idi. Bu arada Peygamberin şairi namını alacak olan Şâir Hassan’m babası Sabit, Mekke’ye gelmişti. Orada Kureyş’in ulusu olan Muttalib ile görüşürken söz arasında ona: …

Devamı

Kabedeki Vazifeler

Hicâbet, Sikaaye, Rifâda, Nedve nedir anlamı liva, Kıyade ne demek? Kabedeki Vazifeler nelerdir? Bu soruların cevabı yazımızın içinde mevcuttur. Mutlaka bu yazıyı okuyunuz. Kabe’deki mukaddes vazifeler Hazret-i İsmail’in sülalesinden gelirken bir aralık Huzâa kabilesinin eline geçti. Sonra Kusay b. Kilâb bu vazifelerin hepsini eline aldı. O vazifeler şunlardır: 1- Hicâbet: …

Devamı

Kabe ve Kureyş

Mekke şehri Kızıl denizden 80 kilometre içerdedir. Dağların ve yolların kavşağıdır. Buradaki kabe Araplarca mukaddessayılırdı. Orası ibadethane olarak tanınırdı. Kur’an-ı Kerim Kâ’be’nin insanlar için ilk kurulan mübarek beyt olduğunu haber verir. Hazret-i İbrahim ile oğlu Hazret-i İsmail’in Kâ’be’yi bina ettiğini yine Kur’an’ın beyanatından öğreniyoruz. Hazret-i İbrahim, Hacer ile İsmail’i Beyt-i …

Devamı

Arabistan’da Hanifler

Arabistan’da bu devirde Hanifler vardı. Bu ta’biri Kur’an-ı Kerim, Hazret-i İbrahim hakkında kullanmaktadır: İbrahim ne Yahûdî idi, ne de Hristiyan idi. O Hanif Müslüman idi.” (Âl-i İmran sûresi, âyet: 67) Hanif: Dalâletten istikamete meyleden, batıldan hakka, doğruya dönen kimseye denir. Hazret-i İbrahim hakka meylettiği için kendisine Hanif denilmiştir. O, atalarının …

Devamı

Ebû Muhammed Atâ b. Yesâr el-Hilâlî el-Medenî

Ata Bin Yesar kimdir hayatı ve biyografi Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmayan Atâ b. Yesâr 19 (640) yılında doğdu Babası ve fukahâ-i seb‘a’dan olan kardeşi Süleyman gibi o da Hz. Peygamber’in zevcesi Meymûne bint Hâris el-Hilâliyye’nin mevlâ’sı idi. Tâbiîn devri Medine fıkıh âlimleri arasında önemli bir yeri bulunan ve rivayetleri Kütüb-i …

Devamı

Ata B. Saib Kimdir

Ata B. Saib Kimdir Ata Bin Saib hayatı hakkında bilgiler biyografi. Ebû Yezîd Atâ b. es-Sâib b. Yezîd (Mâlik yahut immunity Zeyd) es-Sekafî (ö. 136/753) Küfeli muhaddis tâbiî. Kaynaklarda hayatı a hakkında fazla bilgi bulunmayan ve Ebü’s-Sâib veya Ebû Zeyd künyeleriyle de anılan Atâ b. Sâib bazan doğrudan, bazan da …

Devamı

Atabeg nedir

Atabeg nedir Atabegler ne demek anlamı selçuklularda atabeg hakkında bilgiler Selçuklular’da ve daha sonraki Türk devletlerinde kullanılan bir unvan. Türkçe ata ve beg (bey) kelimelerinden meydana gelmiştir. Selçuklulardan önce, Karahanlılar ve Gazneliler gibi müslüman Türk devletlerinde böyle bir unvanın veya bununla ilgili olarak atabeg-lik şeklinde bir müessesenin varlığı hakkında bilgi …

Devamı

E Okul Giriş Aktif oldu

Selamunaleyküm değerli dostlar. Bugün 28.07.2013 itibari ile sitemizi aktif hale getiriyoruz. Bu aşamaya gelene kadar sitenin düzenleme işlerinden tutun da içerik ekleme işlemleri konusunda bana yardımcı olan ben’e Teşekkür ediyorum. Sitemiz aslında sadece e okul hakkında olmamakla birlikte gündeme göre güncel konuları da ekleyerek sizlere duyurmaya çalışacağız. Tabiki site daha …

Devamı