E okul / Ödevinizi Gönderin Biz Cevaplayalım / Hayvan hücresinde bulunan organeller

Hayvan hücresinde bulunan organeller

Hayvan hücresinde bulunan organeller nelerdir madde madde aşağıdaki şekilde yazılabilir.

Sentrozom: Yosun, mantar ve hayvan hücrelerinde bulunur. Görevi ise hücre bölünmesi sırasında ip ipliklerini oluşturur.

mitokondri: Görevi enerji üretmek olan mitokondri oksijenli solunum yapan tüm hücrelerde mevcuttur.

ribozom: Bir tek virüslerde bulunmaz diğer tüm hücrelerde bulunur. Görevi protein sentezi yapmaktadır ve bunu da hücreye giren aminoasitler sayesinde yapılır. Aminoasitleri proteine çevirir.

lizozom: Alyuvar hariç bütün hayvan hücrelerinde bulunur. Bitki hücrelerinde bulunmamaktadır. Görevi ise hücre içi ve dışı sindirimi gerçekleştirmektir.

koful: Hücrenin sindiriminde, boşaltımında ve madde alış verişinde kullanılan boşaltım kofulu sindirim kofulu gibi çeşitleri vardır.

Diğer hayvansal hücreler ise aşağıdaki gibidir:

golgi cisimciği
endoplazmik retikulum
çekirdek
hücre zarı
sitoplazma

BU NASIL?

Net Bileşke kuvvet nedir?

Net Bileşke kuvvet nedir tanımı hakkında bilgiler. Şimdi bir cisim düşünün ve bu cismin üstüne aynı yönde ve …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir